Матеріали до дистанційних курсів підвищення кваліфікації для вчителів-дефектологів (25-29 січня 2021 р.)

 

Сучасні логопедичні дослідження онтогенезу і патології мовлення, а також збільшення кількості дітей раннього віку, які мають затримку мовленнєвого розвитку, ускладнену неврологічним статусом, та дітей із тяжкими порушеннями мовлення, які навчаються в інклюзивному середовищі, стимулюють логопедів шукати нові методики і технології роботи. 
Під час нашого професійного спілкування і навчання ми плануємо обговорювати наступні питання:
- Онтогенез  розвитку слухового та зорового сприймання, моторних функцій, мовлення дітей раннього віку.
- Умови, які необхідні для нормального і якісного розвитку дитини в різні вікові періоди.
- Проаналізуємо сучасні  погляди на причини виникнення мовленнєвих порушень у дітей різних вікових групп.
- Методи нейропсихологічноі та логопедичноі діагностики мовленнєвої функції дітей дошкільного віку. 
- Сучасні теоретичні і практичні погляди на усунення тяжких порушень мовлення у дітей різних вікових груп;
- Методи  і прийом логопедичноі роботи з дітьми із стертою формою дизартріі та міофункціональними порушеннями. 
Приєднуйтесь до нашого спілкування та дискусії.

 

Як відомо, мовлення не є вродженою здатністю, а розвивається в процесі онтогенезу зі суровою закономірністю, паралельно з іншими моторними і психічними функціями.
Для того щоб зрозуміти патологію мовлення, фахівцям, батькам необхідно чітко уявляти весь шлях послідовного мовного розвитку дітей в нормі, знати умови, від яких залежить його успішне протікання і робите все можливе для попередження порушень мовлення. 
На курсах підвищення кваліфікації які проходять на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» молоді фахівці і досвідчені вчителя логопеди- дефектологи детально обговорювали наступні питання: 
- умови формування мовлення у дітей раннього віку; 
- основні причини виникнення мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку;
- онтогенез розвитку слухового та зорового сприймання;
- онтогенез моторного розвитку дитини;
- основні вікові періоди розвитку мовленнєвої функціі. 
- сучасні проблеми раннього втручання.

 

Остання онлайн лекція на курсах підвищення кваліфікації у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» була присвячена особливостям сформованості невербальної і вербальної бази у дітей із порушеннями мовлення різних вікових груп.
Разом з колегами ми обговорювали:
- Зміст проведення логопедичного обстеження. Як побудувати якісне обстеження? які параметри розвитку дитини треба враховувати ?
- Особливості бесіди з батьками дітей які мають порушення мовлення на етапі збору анамнезу;
- Причини тих чи інших показників вербальних і невербальних порушень;
- Сучасні діагностичні методики, які дозволяють якісно проаналізувати невербальний і вербальний стан дитини на етапі складання індивідуальної програми розвитку.
Шановні колеги логопеди- дефектологи!!! Якщо Вам цікаві теми, які ми обговорюємо, якщо Ви зацікавленні у підвищенні свого професійного рівня, приєднуйтесь до нашого навчання!

Коментарі

Напишіть свій коментар