Методичні та навчальні посібники, методичні рекомендації, підручники, монографії та інша література

Порушення інтелектуального розвитку

 • Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч, 2018. Посібник для батьків переглянути
 • Дидактичні та методичні засади спеціальної освіти розумово відсталих дошкільників: нав.-метод. посіб. / Н.О. Макарчук, А.М. Висоцька, О.В. Чеботарьова, А.В. Міненко, С.В. Трикоз, Г.О. Блеч., І.В. Бобренко, І.В. Гладченко, 2014 переглянути 
 • Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник. Упорядник І. О. Калініченко, 2018 переглянути
 • Навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку в умовах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник / Прохоренко Л.І., Бабяк О.О., Баташева Н.І., Душка А.Л., Недозим І.В., Омельченко І.М., Орлов О.В. / за ред. В.В.Засенко, Л.І.Прохоренко, 2020 переглянути (про навчання дітей з легкими порушеннями інтелекту, ЗПР, РАС, ГРДУ)
 • Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: Навчальний посібник / О. В. Гаврилов, 2009. Присвячений проблемі навчання та виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступеню переглянути
 • Організація позакласної виховної роботи в спеціальних навчальних закладах для дітей з розумовою відсталістю (5-10 класи): Методичні рекомендації / А.М.Висоцька, 2012 переглянути
 • Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю в системі корекційно-розвивального навчання спеціального загальноосвітнього закладу / навчально-методичний посібник / О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, А.В. Міненко та ін., 2016 переглянути
 • Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями / навчально-методичний посібник / О. Чеботарьова, Г. Блеч, І. Бобренко, І. Гладченко, О. Мякушко, С. Трикоз, І. Сухіна, Н. Ярмола., 2019 переглянути
 • Порадник батькам: практичні рекомендації під час дистанційного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями / навчально-методичний посібник / О. Чеботарьова, Г. Блеч, І. Бобренко, І. Гладченко, О. Мякушко, І. Сухіна, С.Трикоз, 2020 переглянути
 • Професійно-трудове навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей: посібник / Мерсіянова Г. М., 2012 переглянути
 • Психолого-педагогічна діагностика дошкільників з порушеннями інтелекту: методичний посібник / [Чурай А.Л., Ведернікова Н.В., Кваріані І.А., Кириченко О.І., Козлова С.С., Козьміна І.А., Коростеліна К.В., Котенко А.Б., Кулявець Ж.В., Лукашевич Н.В., Нечитайло Н.Є., Полещук С.В., Савицька Л.Г., 2009. переглянути
 • Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / Чеботарьова О.В., Гладченко І.В. переглянути

 

Затримка психічного розвитку

 • Методичні рекомендації з організації і проведення корекційно-розвивального навчання школярів із затримкою психічного розвитку / І. М. Омельченко, 2019 переглянути
 • Психолого-педагогічні основи навчання природознавства у школі інтенсивної педагогічної корекції. Науково-методичний посібник / Сак Т. В., 2012 переглянути

 

​Порушення мовлення

 • Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації. Автори - Данілавічютє Е. А., Ільяна В. М., Мартинюк А. І., Івашко О. А., Албул О. В. переглянути 
 • Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник / Трофименко Л. І., 2014 переглянути
 • Діалогова взаємодія педагогів та учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення (1-2, 3-4 класи) («Мистецька галузь», «Технологічна галузь») / Ю. В. Рібцун, 2020 переглянути
 • Дошкільнятко: корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рібцун, 2014 переглянути
 • Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун, 2013. переглянути 
 • Мелодії кольорових звуків. Фонетико-фонематична компетентність дошкільника: альбом для ігор-занять із дітьми 5–6 років. Рібцун Ю. В., 2014 переглянути
 • Нарушения речи у детей. Современный взгляд / Юлия Рибцун, 2017 переглянути
 • Обстеження мовлення дітей. Дидактичний матеріал / А. Я. Малярчук переглянути
 • Основи теорії і практики логодидактики: підручник для вищих навчальних закладів / Тарасун В. В., 2017. переглянути
 • Порушення мовленнєвого розвитку у дітей / Діти з особливими потребами в родині та школі: Путівник для батьків. Автор - Юлія Рібцун переглянути
 • Предметно-­розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ: навч.­метод. посіб. / Рібцун Ю. В., 2010 переглянути
 • Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу / Рібцун Ю. В. переглянути 
 • Словничок для діточок: пароніми / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун, 2012 переглянути
 • Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / Рібцун Ю.В. переглянути
 • Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку. Монографія / Трофименко Л. І., 2014 переглянути 
 • Каталог книг Юлії Рібцун. Частина книг у вільному доступі, інші можна придбати у автора переглянути 

 

​Порушення зору

 • Виховання і розвиток дитини з порушеннями зору. Методичні рекомендації для батьків / Костенко Т.М., Довгопола К.С., Легкий О.М., Кондратенко С.В., 2020 переглянути
 • Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору. Упорядник І. О. Калініченко, 2016 переглянути
 • Навчання дітей із порушеннями зору: навчально-методичний посібник / Т. М. Костенко, І. М. Гудим, 2019 переглянути
 • Організація образотворчої діяльності молодших школярів з порушеннями зору: навч.-метод.посіб. / Т. М. Костенко. - К.: Наша друкарня, 2017 переглянути
 • Організація трудового навчання в спеціальних школах для дітей з порушеннями зору: науково-методичний посібник / Легкий О. М., 2013 переглянути
 • Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями зору в загальноосвітньому просторі. Навчально-методичний посібник / Т.М. Костенко, В.В. Кобильченко, К.С. Довгопола переглянути
 • Особливості розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору. Науково-методичний посібник / Вавіна Л. С., Гудим І. М., Кондратенко С.В., Довгопола К. С., Нафікова Л. А., 2012 переглянути
 • Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників з порушеннями зору: навчально-методичний посібник / Л.С. Вавіна, 2015 переглянути 
 • Трудове виховання дошкільників з порушеннями зору: навч. метод. посіб. / О.М.Легкий, 2014 переглянути 
 • Учні початкових класів із порушеннями зору: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / Т. М. Костенко, 2020 переглянути

 

​Порушення слуху

 • Дитина з порушенням слуху / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. М. Таранченко, 2018 переглянути
 • Дитина з порушенням слуху: навігація для батьків / Жук В. В., Литвинова В. В., Литовченко С. В., Піканова Н. В., Таранченко О. М., 2018 переглянути
 • Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / уклад.: Н.А. Зборовська та ін.; за ред. С.В. Кульбіди, 2011 переглянути
 • Методичні рекомендації з фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху / В. М. Шевченко, 2014 переглянути
 • Навчання дітей із порушеннями слуху : навчально-методичний посібник / С. В. Кульбіда, 2019 переглянути
 • Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології : навч.-метод. посіб. / О.М. Таранченко, С.В. Литовченко, О.Ф. Федоренко, В.В. Жук, В.В. Литвинова, В.М. Шевченко, 2018 переглянути
 • Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток. Навчально-методичний посібник / С.В. Кульбіда, С.В. Литовченко, В.В. Жук, В.В. Литвинова, 2020 переглянути

 

Розлади спектру аутизму

 • Аутологія: теорія і практика. Підручник / В Тарасун, 2018 переглянути
 • Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник / К.О.Островська, І.П.Островський, Х.Я.Сайко, 2017 переглянути
 • Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра. Навчальний посібник / К.О.Островська, Х.В. Качмарик, Л.Р.Дробіт, 2017 переглянути
 • Родинний супровід дітей раннього віку з аутизмом / І.Сухіна, 2017 переглянути
 • Секвенційні програми допомоги дітям з аутизмом. Навчальний посібник, К. О. Островська, О. Л. Саламон,Л. І. Січкар, Ю. В. Кондратенко, Н. В. Рєзнік, 2017 переглянути
 • Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра: навч.-метод. посіб. / Т. В. Скрипник, 2013 переглянути
 • Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі: навчально-наочний посіб. / Укладач – Тетяна Скрипник. - К.: 2015. переглянути
 • Учні початкових класів із розладами аутистичного спектра: навчання та розвиток / І. В. Недозим. - Харків, 2020 переглянути
 • Феноменологія аутизму: Монографія / Скрипник Т.В., 2010 переглянути

 

Дитячий церебральний параліч

 • Дитина із церебральним паралічем / О. В. Чеботарьова, Л. В. Коваль, Е. А. Данілавічютє, 2018 переглянути

 

Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю

 • Гіперактивна дитина в школі. Стратегії корекції поведінки та академічної успішності. Методичні рекомендації. Автор - Ольга Ферт, 2017 р. переглянути 
 • Гіперактивна дитина / І. В. Сухіна, 2018 переглянути 

 

Синдром Дауна

 • Дитина із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко, А. Василенко-ван де Рей, Н. І. Ліщук, 2018. Книжка адресована батькам дітей із синдромом Дауна, корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів переглянути

 

Інклюзивна освіта

 • Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н.М.Дятленко, Н.З.Софій., О.В.Мартинчук, Ю.М.Найда, під заг. ред. М.Ф.Войцехівського, 2015 переглянути
 • Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання: навчально-методичний посібник / Колупаєва А. А., Коваль Л. В., Компанець Н. М., Квітка Н. О., Лапін А. В., 2019 переглянути
 • Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу. Навчально-методичний посібник / О. В. Пащенко, І. А. Гриценок, Н. З. Софій, 2012 переглянути
 • Інклюзія від А до Я: порадник для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Упорядники Н. Заєркова, А. Трейтяк. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка переглянути 
 • Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів і рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України переглянути
 • Методичні рекомендації для інклюзивно-ресурсних центрів щодо визначення категорій (типології) освітніх труднощів у осіб з ооп та рівнів підтримки в освітньому процесі. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України переглянути
 • Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. Навчально-методичний посібник / А. Колупаєва, О. Таранченко, 2019 переглянути
 • Новий освітній простір. Безбар'єрність. Інформаційний посібник. Автор: Нечепорчук Анатолій. Загальна редакція: Седоченко Алевтина, 2019 переглянути
 • Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / Порошенко М.А., Колупаєва А.А., Ярошук М.В., Таранченко О.М., Прохоренко Л.І., Гудим І.М., Федоренко О.Ф., Данілавічюте Е.А., Рібцун Ю.В., Мельник А.Ю., Воробей О.В., Ярова Г.О., Заруденко Ю.В., Болкун М.О., Новосад В.Є., Макарук О.О., Самойленко Л.А., 2018 переглянути 
 • Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі: метод. посіб. / уклад. О. В. Коган та ін. Харків, 2019 переглянути 
 • Особлива дитина в інклюзивному навчальному закладі. Навчально-методичний комплект: навчально-методичний посібник та методичні рекомендації "Організаційно-методичні основи інклюзивного середовища в ДНЗ", навчальна програма "Програма розвитку дошкільників з особливими потребами в інклюзивному середовищі ДНЗ", Коваль Л.В., Компанець Н.М., Квітка Н.О., Лапін А.В., Луценко І.В., 2017 переглянути
 • Оформлення індивідуальної програми розвитку дитини за новим зразком : методичні матеріали / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; за ред. О. С. Голентовської. – Житомир, 2021 переглянути
 • Практичні аспекти діяльності інклюзивно-ресурсного центру: методичний посібник / автори-укладачі: О. В. Коган, О. А. Манукян. Лисичанськ, 2020 переглянути
 • Психологічний супровід інклюзивної освіти: метод. рек / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівської, 2017 переглянути
 • Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А. А., 2010. Містить загальні відомості про інклюзивну освіту, а також інформацію про особливості виховання і навчанні дітей із затримкою психічного розвитку, порушеннями слуху, зору, мовленнєвого або інтелектуального розвитку, ДЦП, аутизмом, гіперактивністю переглянути
 • Технології корекційно-розвивальної роботи в інклюзивному навчальному закладі: позаурочний час. Навчально-методичний посібник / Квітка Н.О., Лапін А.В., 2020 переглянути
 • Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі: методичний посібник. Автори-упорядники - Д. Д. Романовська, Р. І. Мінтянська, 2019 р. переглянути 
 • Учні початкових класів із особливими освітніми потребами: навчання та супровід : навчально-методичний посібник / Прохоренко Л.І., Бабяк О.О., Засенко В.В., Ярмола Н.А., 2020 переглянути

 

Психодіагностика

 • Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : посіб. / Жук Т. В., Ілляшенко Т. Д., Луценко І. В. та ін. ; за ред. А. Г. Обухівської. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016 переглянути
 • Основи діагностичної діяльності корекційного педагога в роботі з дітьми з комплексними порушеннями розвитку. : метод. реком. / Чеботарьова О. В., Гладченко І. В., Ярмола Н. А. - К.: ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2019. – 46 с. переглянути

 

Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами

 • Особливий світ: історії сильних батьків. Книга складається з розповідей батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами переглянути. Придбати книгу можна за посиланням 

 

Раннє втручання

 • Інформаційна база раннього втручання, підготовлена Інститутом раннього втручання переглянути

 

Соціалізація дітей, підлітків і дорослих

 • Включення дітей з особливими потребами у соціальне середовище: особливості формування комунікації та подолання поведінкових розладів / Компанець Н.М., Коваль-Бардаш Л.В., 2020 переглянути
 • Соціалізація молоді з особливими освітніми потребами: кращі практики: метод. посіб. / Базиленко А., Таланчук І., Давиденко Г. та ін.; за загальною редакцією А. Базиленко. — К.: Талком, 2020. — 128 с. переглянути

Коментарі

Юлія
28.01.2021 20:30
Підкажіть будь ласка де можна знайти календарно тематичне планування по програмі "Віконечко" на ранній вік для психолога днз.
Оксана
29.12.2021 20:36
Величезне дякую за добірку такої потрібної та якісної літератури!
Дякую за оцінку нашої роботи! Намагаємось бути корисними педагогам і батькам.
Надія
24.08.2023 12:57
Доброго дня! Який підручник можна використати для 7 класу з предмета СПО за програмою для дітей з інтелектуалтними порушеннями у закладі спеціальної освіти? Дякую за відповідь.
Добрий день! На жаль, у Переліку навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році з СПО зазначений тільки один підручник, для 2 класу.

Напишіть свій коментар