Вебінари, відеолекції про окремі нозологічні категорії дітей з особливими освітніми потребами

Порушення інтелектуального розвитку

 • Арттерапія як засіб корекції та відновлення психоемоційного стану дітей з інтелектуальними порушеннями. Спікер - Богдана Смаль. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Використання ІКТ у процесі формування математичних уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Автор - Гладченко Ірина Вікторівна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Дитина з синдромом Дауна в інклюзії: навчання чи соціалізація? Виступ Марії Унтіної на конференції проєкту "На Урок" переглянути
 • Компетентнісний підхід у початковому навчанні математики учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. Автор - Гладченко Ірина Вікторівна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Компетентнісно-орієнтовані технології музично-ритмічної діяльності молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Автор - Гладченко Ірина Вікторівна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Підтримка сильних сторін адаптивних ресурсів в осіб з СД. Вебінар Денніса Макгвайєра, проведений EDSA переглянути
 • Психолого-педагогічна робота з дітьми із синдромом Дауна. Спікер - Богдана Смаль. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Розвиток експресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями. Автор - Чайка Маргарита Сергіївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями. Автор - Чайка Маргарита Сергіївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Розвиток пізнавальної діяльності дітей із синдромом Дауна.  Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Автор - Салецька Людмила переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • «Сонячні діти»: як організувати навчально-виховну діяльність учнів, які мають синдром Дауна. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Автор - Тетяна Цюрмаста. Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Сучасні стандарти інклюзивного супроводу учнів з когнітивними порушеннями. Вебінар Мішель Хені та Емі Ханреді від 20.01.2021.  Відеозапис на Youtube-каналі Центру здоров'я і розвитку "Коло сім'ї" переглянути
 • Технології візуалізації навчального матеріалу в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Спікер - Ірина Гладченко. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Технології формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями на початковому етапі навчання. Автор - Гладченко Ірина Вікторівна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Унаочнення навчальних матеріалів для дітей з інтелектуальними труднощами. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальними освітніми труднощами. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Як працювати з дітьми з інтелектуальними порушеннями. Методи та поради. Спікерка - Наталя Гладких. Конспект трансляції на сайті "Нова українська школа" переглянути
 • Як успішно працювати з дитиною із синдромом Дауна: практичні аспекти когнітивного розвитку.  Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Автор - Салецька Людмила переглянути. Сертифікат - 2 год.

 

Затримка психічного розвитку

 • Ефективні методи у роботі з учнями з затримкою психічного розвитку: дидактичні казки. Спікер - Тетяна Гаугаш. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Інклюзивне навчання: корекційна спрямованість у роботі з особами із затримкою психічного розвитку. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Спікер - Людмила Верещак. Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Корекційна робота з учнями у яких виявлено затримку психічного розвитку – інтелектуальні труднощі. Спікер - Богдана Смаль. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути

 

Порушення мовлення

 • Вебінари з питань корекції мовленнєвих порушень на сайті Юлії Рібцун переглянути:
  • Комплексна психолого-педагогічна допомога дітям з особливостями мовленнєвого розвитку
  • Як логопеду бути ефективним? Модернізація системи освіти дітей с тяжкими порушеннями мовлення: актуальні питання
  • Виявлення і корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників
  • Формування комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей різних вікових груп з мовленнєвими порушеннями
  • Діагностика фонематичної складової як основи правильного усного та писемного мовлення
  • Діагностика і формування комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей
  • Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень у дітей
  • та інші...
 • Вправи: дрібна та артикуляційна моторика в розвитку дітей з ООП. Спікерка - Зоряна Ленів. Конспект трансляції на сайті "Нова українська школа". Частина 1 переглянути. Частина 2 переглянути 
 • Дислалія як одне з порушень мовлення. Практичні кейси дистанційної роботи. Спікер - Анна Дядениста. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні. Спікер - Тетяна Здравчева. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Ігри та вправи на розвиток мовлення дошкільників з особливими освітніми потребами. Автор - Здравчева Тетяна Миколаївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Корекційна робота при дислексії у дітей молодшого шкільного віку. Практичні вправи та корисні поради. Спікер - Тетяна Здравчева. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Мнемотехніка як засіб розвитку мовлення у дітей із ЗНМ (загальним недорозвитком мовлення). Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Автор - Анна Дядениста. Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Нейроігри на логопедичних заняттях. Спікер - Євгенія Груленко. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Немовленнєва дитина в інклюзивному просторі. Автор - Чайка Маргарита Сергіївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення в умовах інклюзивного середовища. Автор - Чайка Маргарита Сергіївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Організація логопедичних онлайн-занять із дітьми з ООП. Спікер - Євгенія Груленко. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Особливості діагностики та корекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами з підвищеним слиновиділенням. Практичні вправи. Спікер - Ірина Березньова-Пронів. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Особливості роботи вчителя-логопеда ЗДО в інклюзивній групі. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Особливості роботи над структурою простого речення в процесі розвитку мовлення дітей з ООП. Автор - Здравчева Тетяна Миколаївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Підтримка учнів із порушеннями писемного мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища. Вебінар на Youtube-каналі ГО "Волонтерський Рух "Спільна Допомога" переглянути
 • Постановка шиплячих звуків очно та дистанційно: основні правила. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Автор - Євгенія Груленко. Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Прийоми роботи над розширенням фрази у дітей з ООП. Автор - Здравчева Тетяна Миколаївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Робота над граматичною будовою мови на корекційних заняттях з розвитку мовлення для дітей з ООП. Спікер - Тетяна Здравчева. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Розвиток експресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями. Автор - Чайка Маргарита Сергіївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями. Автор - Чайка Маргарита Сергіївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Секрети успішної постановки свистячих звуків (очно та дистанційно). Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Автор - Євгенія Груленко. Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Селективний мутизм – як розговорити мовчуна. Спікер - Богдана Смаль. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Семінар-практикум для педагогів-логопедів "Організація логопедичної роботи з дітьми в закладах дошкільної та загальної середньої освіти" на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 6 год. переглянути
 • Сучасні стандарти інклюзивного супроводу учнів з дислексією. Вебінар Мішель Хені та Емі Ханреді. Відеозапис на Youtube-каналі Центру здоров'я і розвитку "Коло сім'ї" від 31.01.2021 переглянути 
 • Учні з порушенням мовлення у початковій школі. Практичні рекомендації для вчителів. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Цифрова інклюзія і освіта: Прототип мобільного додатку для людей з розладами спектру аутизму і порушеннями мовлення. Публічне обговорення на Youtube-каналі переглянути
 • Як швидко поставити звук [р]: перевірені лайфхаки. Спікер - Євгенія Груленко. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Сертифікат - 2 год. переглянути

 

Порушення зору

 • Використання LEGO для розвитку зорового сприймання у дітей з порушеннями зору. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Лекторка - Тетяна Цюрмаста переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Зорова гімнастика - здоровий відпочинок для очей. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Лектор - Тетяна Цюрмаста переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Формування пізнавальної активності шляхом розвитку дотикового сприймання у дітей із порушеннями зору в початкових класах. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Лекторка - Тетяна Цюрмаста переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Шрифт Брайля в навчанні: слово, відчуте на дотик. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Лекторка - Тетяна Цюрмаста переглянути. Сертифікат - 2 год.

 

Розлади спектру аутизму 

 • АВА-терапія: модель застосування поведінкового керівництва у роботі з дітьми з розладами розвитку. Вебінар Корі Штамп, січень 2021 р. Відеозапис на Youtube-каналі Центру здоров'я і розвитку "Коло сім'ї" переглянути Частину 1; Частину 2
 • Адаптація простору в цілому. Спікер - Катерина Островська переглянути
 • Анатомія симптомів РАС. Запис семінару Олега Кагарлицького переглянути Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5 Частина 6
 • Аутизм і пубертат. Вебінар Міжнародної академії аутизму. Спікер - Ірина Сергієнко переглянути
 • Все про візуальний розклад. Спікер - Христина Ткач переглянути
 • Гра як засіб розвитку мовлення дітей із РАС. Виступ Євгенії Груленко на конференції проєкту "На Урок" переглянути
 • Діагностика мовленнєвого розвитку у дітей з РАС. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Лайфхаки для педагогів. Онлайн-консультація на Youtube-каналі "Розділ F". Експерт - Недозим Інна Вікторівна переглянути
 • Методи навчання соціальним навичкам дітей і підлітків з аутизмом: порівняльний аналіз. Спікер - Тінатін Чинчараулі. Відео виступу на каналі Української асоціації поведінкових аналітиків переглянути
 • Методи ранньої діагностики та тактика ведення дітей з РАС. Спікер - Ігор Марценковський переглянути
 • Мотивація і структурний підхід у роботі з дітьми і молоддю з аутизмом. Вебінар Міжнародної академії аутизму. Спікер - Жаклін Босман Бессемер переглянути
 • Особливості корекційної роботи з дітьми з РАС. Спікер - Богдана Смаль. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Особливості організації інклюзивного навчання дітей з розладом аутичного спектру. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Особливості проведення корекційних розвиваючих занять у дітей з РАС. Інтерв'ю з Наталією Базимою переглянути
 • Педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають аутичні розлади. Автор - Черниш Олена Степанівна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Підтримуване проживання. Вебінар Міжнародної академії аутизму. Спікер - Катерина Островська переглянути
 • РАС – погляд психіатра. Вебінар Міжнародної академії аутизму. Спікер - Ігор Марценковський переглянути
 • Розвиток здібностей у взаємозв’язку з реаліями життя. Спікер - Катерина Островська переглянути
 • Структурування та візуалізація TEACCH. Спікер - Катерина Островська переглянути
 • Таблиця для оцінки розвитку «Червоні прапорці» і раннє виявлення ознак аутизму. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Успішне інклюзивне навчання для дітей з розладами аутистичного спектра. Вебінар Тетяни Вікторівни Скрипник, 05.03.2020. Запис на Youtube-каналі ГО "Волонтерський Рух "Спільна Допомога" переглянути
 • Як діагностувати аутизм у дітей та дорослих? Вебінар від Медичної мережі «Добробут» та Giunti Psychometrics Ukraine переглянути.
 • Як допомогти дитині з аутизмом розвинути навички самообслуговування? Вебінар Роберта Нікеля і Молі Пірс (США), 30.09.20. Відеозапис на сайті Центру здоров'я і розвитку "Коло сім'ї" переглянути
 • Як навчати дітей з аутизмом в інклюзивних класах. Спікерка – Ольга Малікова. Конспект трансляції на сайті "Нова українська школа". Частина 1 переглянути. Частина 2 переглянути

 

Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю

 • 30 ключових ідей, які мають знати батьки дітей з ГРДУ. Лекція Dr. Рассела Барклі 30 травня 2009 року (з українськими субтитрами) переглянути 1 частину (там же є посилання на інші частини лекції)
 • Вебінар для освітян про розлади поведінки і РДУГ у підлітків. Відеозапис на Youtube-каналі Центру здоров'я і розвитку "Коло сім'ї" переглянути
 • Гіперактивні учні. Практичні кейси для педагогів. Спікер - Людмила Верещак. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Молодші школярі з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю в умовах шкільного навчання. Практичні поради вчителю. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Особливості педагогічного впливу під час роботи з дітьми з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги. Вебінар Дистанційної академії ВГ "Основа" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Особливості педагогічної взаємодії з дітьми зі СДУГ в початковій школі. Спікер - Олена Черниш. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Поведінкові розлади та розлад з дефіцитом уваги і гіперактивністю у підлітків. Вебінар Катерини Явної. Відеозапис на Youtube-каналі Центру здоров'я і розвитку "Коло сім'ї" від 27.01.2021 переглянути
 • Розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Інклюзія в дії. Спікер - Богдана Смаль. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути
 • Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю: модель позитивного поведінкового керівництва у школах. Вебінар Мар'яни Єсип, Лесі Федорович. Відеозапис на Youtube-каналі Центру здоров'я і розвитку "Коло сім'ї" переглянути
 • Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю. Вебінар для медсестер закладів освіти. Відеозапис на Youtube-каналі Центру здоров'я і розвитку "Коло сім'ї" переглянути
 • Роль вчителів та школи у допомозі дітям із гіперактивністю. Онлайн-трансляція на Youtube-каналі "Нова українська школа" переглянути
 • СДУГ – що це? Організація роботи у класі з гіперактивною дитиною. Вебінар освітнього проєкту "На Урок". Лектор - Євгенія Груленко переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в учнів. Автор - Грищук Олена Юріївна. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.

 

Порушення опорно-рухового апарату

 • Загальні аспекти соціалізації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Вебінар на сайті "Всеосвіта" переглянути. Сертифікат - 2 год.
 • Особливості корекційної роботи з дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату . Спікер - Богдана Смаль. Вебінар на сайті "Всеосвіта". Сертифікат - 2 год. переглянути

Коментарі

Валерія
12.08.2021 15:44
Як отримати сертифікат?Хто його надішле?Як отримати доступ на вебінари?
Добрий день! Щоб дізнатись інформацію, що Вас цікавить - переходьте за посиланням на сайт організаторів обраного Вами вебінару. Якщо у Вас є питання стосовно конкретного вебінару - пишіть, будемо з'ясовувати.

Напишіть свій коментар