Організація навчання

Зміст навчання   •Методики навчання

Діти, які були направлені до Центру, розподіляються на 3 групи за рівнем розвитку: научувані, частково научувані та такі, що потребують довготривалої корекції. Групи комплектуються згідно віку та діагнозу дітей.Зміст програмового матеріалу розподілено на 4 цикли навчання:

Перший цикл передбачає:

В другому-третьому циклах робота спрямована на:

В четвертому циклі здійснюється початкова професійна підготовка.

Спираючись на загальну модель освітнього стандарту для спеціальних (корекційних) закладів, в центрі для дітей з особливими потребами, особливо для тих, хто не отримав спеціальної дошкільної підготовки, має комплексні порушення в розвитку і потребує тривалої діагностики в динаміці педагогічного процесу, організовується варіант “діагностичних груп” з метою психолого-медико-педагогічної діагностики і визначення варіанта навчання на I ступені освіти (початкова освіта). Такий варіант навчання в Центрі застосовується в 1-2 циклах.

Структура навчального року

Серпень – первинне обстеження дітей, які вперше прибули до центру, всіма спеціалістами з метою виявлення їх рівня розвитку, фізичного стану та розробки індивідуальних програм корекції та навчання.
Вересень – грудень – корекційна робота, навчальні заняття, виховний процес за складеними планами навчально-виховної роботи.
Січень – проміжне обстеження набутих навичок і умінь з метою перевірки правильності обраного індивідуального маршруту розвитку для кожної дитини та коригування програм корекційної роботи в разі такої потреби.
Лютий – квітень – навчальні заняття, індивідуальна робота, виховний процес за скоригованими планами корекційної роботи.
Травень - підсумкове обстеження рівня здобутих умінь та навичок дітей. Висновки про результативність корекційної та індивідуальної роботи.
Червень – серпень – оздоровлення дітей, продовження корекційної, індивідуальної роботи з фізичного та інтелектуального розвитку вихованців.

Більш докладно особливості організації навчального процесу викладені в статті:
Нікішина Л.Т., Федоткіна Л.А., Полещук С.В. Організація навчання дітей з особливими потребами в умовах реабілітаційного центру / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія соціально-педагогічна: Випуск Х / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. - С. 101-103.
переглянути текст статті