Зміст навчання

Обсяг і складність змісту навчання загальноосвітніх предметів і професійно-трудового навчання визначаються особливостями психофізичного розвитку, потенційними можливостями засвоєння програмового матеріалу кожної дитини.
В навчально-виховному процесі варіативна складова спрямовується на індивідуальну роботу, додаткові заняття за рівнем розвитку дитини, швидкістю опанування матеріалу, бажанням батьків.

Навчання та виховання дітей в центрі проводиться за програмами, створеними колективом спеціалістів центру та затвердженими Херсонським управлінням освіти Херсонської облдержадміністрації. Це програми з формування елементарних математичних уявлень, грамоти, письма, сенсомоторики, образотворчої діяльності, конструювання, музичного виховання, розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім світом, фізичної культури, соціально-побутової орієнтації, швацької справи, кулінарії, теслярної справи, ручної праці, праці в природі, ознайомлення з природою.  Урок

При навчанні грамоті, письму, початковим математичним уявленням дефектологи Центру використовують абетки та інші підручники та матеріали для допоміжних шкіл. Застосовуються ці посібники згідно з дидактичним принципом доступності, а також індивідуального та диференційованого підходу до навчання.

Важливе місце в роботі Центру надається психологічній корекції
Основна мета роботи – корекція відхилень у психічному розвитку дітей. На заняттях з психогімнастики, піскотерапії, казкотерапії психолог навчає дітей виражати емоції, спілкуватися з однолітками, що, врешті-решт, допоможе дитині справлятися з труднощами в житті.

В організації роботи з національного виховання педагоги Центру спираються на те, що у віці 3-х - 5-ти років формуються основи особистості. Для хворої дитини формування особистісних якостей стає ще більш актуальним. В цьому віці закладаються риси громадянина, бо це найсензитивніший період дитинства.
Задачею педагогів, фахівців центру  є навчити дитину з обмеженими можливостями любити свою землю, свій народ, вчити шанувати національні символи, закони своєї держави доступними для її розуміння формами, методами, прийомами.
У розкладі передбачено заняття з українознавства, створена “Орієнтовна програма з українознавства для дітей з обмеженими можливостями”, переглянута програма з музичного виховання дітей, вона будується на основі українських музичних творів. Школярі, починаючи з першого класу, засвоюють державну мову.
Фахівцями центру зібрані методично-дидактичні матеріали з цього питання. В усіх групах творчо, нетрадиційно оформлені Українські куточки.

Елементи трудової діяльності вихователі та спеціалісти формують у дітей в побуті та на спеціальних заняттях з ручної праці, на яких діти виготовляють дрібні вироби з природних та інших матеріалів. На заняттях зі швейної праці діти навчаються пришивати ґудзики, виконувати різноманітні шви, строчити на ручній швацькій машинці. Старші діти займаються виробничою працею: шиють торбинки для бандеролей, робочі рукавички. Однією з форм роботи, спрямованої на формування у дітей побутових умінь і навичок, є навчання приготуванню їжі. Діти вчаться обробляти овочі, правильно зберігати продукти, готують нескладні страви, а також вчаться гарно і правильно накривати на стіл, мити посуд.
На заняттях з побутової орієнтації важливе місце надається екскурсіям, під час яких вихованців знайомлять з найближчими об’єктами, культурними закладами, правилами поведінки в транспорті, магазинах, пошті, тощо.

Основні задачі з фізичного виховання дітей з особливими потребами полягають у тому, щоб розвивати загальну та дрібну моторику, коригувати фізичний розвиток. Фізичне виховання здійснюється при проведенні режимних процесів, ранкової гімнастики, на прогулянках, на заняттях з оздоровчої фізкультури. Велика увага приділяється індивідуальній роботі з ЛФК. Проводиться лікувальний масаж, діє фізіотерапевтичний кабінет. На заняттях з плавання інструктор навчає дітей елементарним правилам поведінки на воді, проводить коригуюче навчання для тих, хто потребує такої роботи (ДЦП, сколіоз та ін.), відпрацьовує спеціальні вправи, проводить ігри з водою та надувними іграшками.

Розвиток рухової активності, мовленнєвого розвитку, емоційно-вольової сфери продовжується на музичних заняттях.