Херсонський обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Херсонської обласної ради

Херсонський обласний  Центр комплексної реабілітації  дітей з інвалідністю Херсонської обласної ради є об’єктом спільної власності територіальних громад області, спеціалізованим неприбутковим навчально-виховним закладом системи соціального захисту населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю з тяжкими фізичними та психічними порушеннями, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей; створення передумов для інтеграції у суспільство без відриву її від сім’ї з залученням до участі у реабілітаційному процесі батьків, інших членів сім’ї дитини.

 

Діяльність Центру поширюється на м. Херсон, міста та райони області.
У реабілітаційному центрі перебувають вихованці віком від 1,5 до 16 років з діагнозами порушення інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів, хвороба Дауна, епісиндром, гідро- та мікроцефалія, ДЦП, ранній дитячий аутизм та ін.

Адреса Центру: 73013, м. Херсон, вул. Степана Разіна, б.4, тел. 8 (0552) 42-06-37, 26-43-27.

Всі діти, які відвідують центр, отримують корекційні послуги з урахуванням індивідуальних психофізичних можливостей за наступними напрямками :

1. Психолого-педагогічна реабілітація

- психолого-медико-педагогічна діагностика та консультування;
- психолого-педагогічне обстеження та корекція;
- психолого-педагогічний патронат.

2. Освітні послуги

- навчання та виховання за авторськими програмами центру: колективна форма навчання та індивідуальне навчання;
- корекційно-навчально-медична реабілітація протягом 21-добового перебування матері та дитини;
- дефектологічна, логопедична корекція.
 

3. Психологічна корекція

- казкотерапія;
- ігрова пісочна терапія,
- психогімнастика;
- психом’язова релаксація;
- психологічні тренінги;
- сенсорна інтеграція;
- арт-терапія.

4. Соціальна та побутова реабілітація

- працетерапія;
- формування основних соціальних навичок;
- господарсько-побутова праця;
- соціально-побутовий патронат.

5. Медичний супровід

- заняття з фізичної культури;
- лікувальна фізкультура;
- лікувальний масаж;
- гідромасаж (джакузі);
- профілактичні заходи.
Розширені корекційно-реабілітаційні напрямки відділення медичного супроводу:
- кінезорефлексотерапія;
- теплопроцедури;
- фізіопроцедури;
- хореографія;
- сенсорно-кінестетичний розвиток;
- механотерапія.


 
Навчально-виховний процес в центрі будується на основі багатокомпонентного, корекційно спрямованого, варіативного змісту спеціальної освіти, застосування орієнтовних педагогічних систем, вибору перспективних інноваційних освітніх технологій, турботи про здоров’я дітей. У роботі центру використовуються методики роботи з розумово відсталими дітьми, дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату та дітьми-логопатами вітчизняних та зарубіжних фахівців, авторські програми центру, затверджені Інститутом спеціальної педагогіки АПН України.
Навчально-виховна робота в центрі включає фізичне, музичне, трудове виховання, образотворчу діяльність, конструювання, ознайомлення з довколишньою дійсністю, формування елементарних математичних уявлень, розвиток мовлення, індивідуальну корекційну робота.
Безперервність освіти дітям з психічними та фізичними порушеннями забезпечується через єдність зусиль усіх інститутів виховання – сім’ї, центру, громадськості. Діти можуть постійно - в центрі, вдома, в гуртках громадських установ,  поглиблювати свою підготовку.