Про нас   • Історія закладу   • Новини    • Навчально-виховна робота    • Методична робота  

Реєстрація до дитячого садка  • Фінансова звітність   Поради спеціалістів

Херсонський спеціальний дитячий садок №8 Херсонської міської ради існує з 1971 року.
В закладі 8 груп, з них - 5 груп для дітей з вадами розумового розвитку, 2 групи для дітей із ЗПР та 1 діагностична група.
Педагогічний колектив дитячого садка складається з 26 педагогів:      
директор, вихователь-методист, 8 вчителів-дефектологів, 13 вихователів, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник,    1 інструктор з фізкультури.

Адреса закладу: 73008, м. Херсон, вул. Айвазовського, 3-А, тел. 0(552)51-88-83

МФО 852010

Р/код 02146713

ПУДК Херсонська область

Р/р 31559204435762

Реквізити розрахункового рахунку для надходження благодійної допомоги: 

Одержувач: ХБФ "Добра справа"

Код ОКПО: 39911566

Банк: ПАТ "Сбербанк"

МФО 320627

Р/р 26004013040032

Призначення платежу: благодійний внесок на розвиток матеріально-технічної бази Херсонського спеціального дитячого садка №8 ХМР

 

Безкоштовна "гаряча лінія" Херсонської обласної ради - 45-51-89 (для мешканців міста Херсона)

 

Шановні батьки!

Набір дітей до закладу здійснюється з 01.06 по 15.08 поточного року, а при доборі на вивільнені місця - упродовж року в такій кількості:

Група №1 - для дітей з уповільненим темпом розвитку (підготовча, від 6 до 7 років) - у разі вивільнення

Група №2 - для дітей з уповільненим темпом розвитку (підготовча, від 6 до 7 років) - у разі вивільнення  переглянути презентацію групи

Група №3 - для дітей з уповільненим темпом розвитку (середня, від 4 до 5 років) - у разі вивільнення 

Група №4 - для дітей з затримкою психічного розвитку (середня, від 3 до 5 років) - у разі вивільнення  переглянути презентацію групи

Група №5 - для дітей з затримкою психічного розвитку (різновікова, від 5 до 7 років) - у разі вивільнення переглянути презентацію групи

Група №6 - діагностична, для дітей з межовими станами (старша, від 5 до 6) - у разі вивільнення  переглянути презентацію групи

Група №7 - для дітей з уповільненим темпом розвитку (молодша, від 3 до 4 років) - у разі вивільнення  переглянути презентацію групи

Група №8 - для дітей з уповільненим темпом розвитку (старша, від 5 до 6 років) - у разі вивільнення  переглянути презентацію групи

Завідувач розглядає заявки у порядку їх реєстраційних номерів у електронній черзі. Ви можете зареєструвати свю дитину до дитячого садка тут

 

Директор
Чурай Алла Леонідівна
 
Вихователь-методист
Вихователь-методист
Ведерникова Наталія Василівна
 
Практичний психолог
Нечитайло Наталя Євгеновна
 
Музичний керівник
Агеєнко Ірина Володимирівна
 
Інструктор з фізкультури
Заболотній Сергій Іванович

 

 

 

 

 

Основні завдання дитячого закладу:

 • здійснення ранньої соціальної адаптації дітей з особливими потребами;   
 • урахування в навчанні індивідуальних можливостей дитини;
 • залучення батьків та інших членів сім'ї дитини до участі у виховному процесі;

 

Педагогічний колектив закладу опрацьовує проблему:

"Соціальна адаптація дітей з інтелектуальними недоліками через систему виховних та навчально-корекційних засобів".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрямки роботи:

 • Формування культури здоров’я особистості, санітарно-гігієничних навичок;
 • Розвиток комунікативних здібностей дітей та  набуття практичних навичок ними соціально-морального досвіду суспільного життя;
 • Формування математичних уявлень;
 • Розвиток конструктивних вмінь і навичок;
 • Створення оптимальних умов для загального розвитку дітей;
 • Підготовка дитини до навчання у школі.
 • Корекційно-розвивальна спрямованість усіх видів роботи з дітьми.

Форми методичної роботи:

 • система навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції (тренінг педагогічної усвідомленості, самоаналіз заняття);
 • консультації вихователя-методиста, практичного психолога;
 • теоретично-практичні семінари та колективні перегляди на основі аналітичного моніторингу;
 • психолого-педагогічні консиліуми.

 

 

Визначальний напрямок роботи  психологічної служби – це своєчасне надання психологічної підтримки та допомоги всім учасникам корекційно-освітнього процесу (дітям, батькам, педагогам), спрямованої на забезпечення емоційного комфорту, повноцінний розвиток та реалізацію свого індивідуального потенціалу.

Основними видами діяльності дитячого практичного психолога є:

 • психологічна підтримка під час адаптації та в кризових життєвих ситуаціях
 • профілактика вторинних відхилень у розвиткудитини
 • психологічна діагностика дітей, педагогів, батьків
 • корекція емоційної сфери та поведінки дітей з метою успішної соціалізації
 • психологічне консультування з різного кола проблем,
 • психологічне просвітництво

 

 

 

     Для дорослих не секрет, що дитина дошкільник любить співати і танцювати, що щасливі миті його життя завжди супроводжує музика.

 
Завдання музичного виховання дітей у дитячому садку:
 
 • розвиток інтересу до музики та музично-виконавської діяльності
 • розвиток емоційної чутливості до музики та вміння висловлювати її у різних видах художньої діяльності
 • розвиток рухово - активних видів музичної діяльності, музично - ритмічних рухів та гри на дитячих музичних інструментах
 • розвиток координації слуху й голосу, придбання дітьми співочих навичок
 • розвиток музичної культури дошкільника

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Фiзичне виховання та основи здоров’я є одним iз напрямкiв розвитку дiтей з розумовою вiдсталiстю i складником Концепцiї дошкільної освiти цих дiтей. Реалiзацiя цього напрямку забезпечує формування найважливiших рухових та здоров‘язбережувальних навичок, сприяє закладенню основ здорового способу життя, всебiчної рухової пiдготовленостi.

     Фiзичне виховання як система заходiв, спрямованих на розвиток зростаючого органiзму дитини, його функцiй є прiоритетною для всієї корекцiйно-виховної роботи з дiтьми з розумовою вiдсталiстю дошкiльного вiку та створює передумови для розвитку системи неперервного фiзкультурно-оздоровчого виховання.

Колектив закладу створив і постійно поповнює "банк ідей" для профілактичної роботи з корекції відхилень у розвитку особистості дітей з порушенням інтелекту, до якого входять театралізовані мініатюри, корекційна ритміка, пісочна терапія, арттерапія, казкотерапія.

Основні лінії вдосконалення корекційно-виховної роботи:
 • вдосконалення практики проведення бінарних занять;
 • активізація застосування технологій на засадах особистої творчості;
 • розширення включення в корекційно-виховний процес різноманітних технік арттерапевтичного напрямку;
 • систематизація та створення практичних матеріалів для ігрової діяльності на основі сучасних соціальних умов дійсності;
 • пошук найбільш ефективних сучасних корекційних і розивальних ігрових технологій.
  Занятие с родителями
 Заняття вчителя-дефектолога і практичного
психолога за участю батьків

 

 

23.09.2015 13:29
Любов Володіна
095715
Напишіть свій коментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.