Повернутись на головну сторінку
 

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ

Колектив закладу складається з освічених компетентних спеціалістів, які мають достатньо високий творчий потенціал, та працює під гаслом: «Максимальний розвиток дитини згідно її можливостей!».
 
Основна мета - корекція  та соціалізація  дитини з вадами розвитку в навколишньому середовищі, формування ціннісного ставлення до нього, себе та інших людей. Для цього у дитячому садку створено необхідні умови для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів дітей, які потребують психолого-педагогічної корекції. Весь освітній процес ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованої моделі виховання та на основі комплексного психолого-педагогічного супроводу. Педагоги працюють за адаптованими програмами з урахуванням потенційних можливостей дітей. 
 
На даний час дитячий садок працює за Програмою виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку (2000р., Київ). Основними формами навчання є фронтальні та індивідуальні заняття. Вчителі-дефектологи здійснюють перш за все корекцію психічних функцій. Під час індивідуальних занять працюють не тільки над корекцією інтелектуального недорозвитку,  а й мовленнєвих вад. Практичний психолог веде корекційно-розвивальну роботу,  основною метою якої є соціально емоційний розвиток малюків та попередження і профілактика вторинних відхилень у формуванні особистості.  
 
На заняттях педагоги використовують  різні інноваційні технології (казкотерапію, музикотерапію, кольоротерапію, ігри з піском, заняття з матеріалом М.Монтессорі в сенсорній кімнаті, сухому басейні).
Педагоги закладу є учасниками,  слухачами та організаторами семінарів, педагогічних читань, практичних конференцій з різноманітних питань спеціальної педагогіки, навчання і виховання дітей з особливими потребами. На базі дитячого садка постійно проводяться різноманітні методичні заходи для різних категорій спеціалістів міста. 
 
На базі закладу з 2011 року організовано роботу ресурсного центру «Розвиток особистості та навчання дітей з особливими потребами» з метою надання допомоги педагогам та психологам з питань корекції дітей з вадами у розвитку. 
 
У закладі організовано роботу клубу «Школа турботливих батьків», метою якої було надання практичної допомоги родинам  у вихованні та навчанні малюків. 
 

НАШІ ПЕДАГОГИ