Повернутись на головну сторінку    

Освітні програми

Освітні програми можна переглянути за посиланням https://corr.ks.ua/progr.htm

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Херсонського спеціального

дитячого садка № 8

Херсонської міської ради

2021 /2022 н.р.

Освітню    програму      схвалено    рішенням    засідання   педагогічної  ради дитячого садка (протокол  №1  від  02.09.2021 року)  та  затверджено  наказом директора дитячого садка №   70  від  0.09.2021 року.

Автори – укладачі:    Алла ЧУРАЙ,  директор,  

                                         Наталія ВЕДЕРНИКОВА, вихователь-методист.

Зміст

Загальні відомості про  ЗДО  № 8

Розділ І.  Загальні  положення

1. Нормативно-правове  забезпечення  діяльності  ЗДО

2. Пріоритетні  напрямки  роботи  закладу

3. Тривалість  навчального  року

4. Мережа  груп

5. Режим  роботи  закладу 

Розділ II. Інструменти  забезпечення якості освіти

1. Кадрове забезпечення

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

4. Контроль  якості освітнього процесу

5. Моніторинг рівня  професійної  компетентності педагогів

6. Моніторинг  сформованості  компетенцій  дітей

Розділ  ІІІ Методична проблема та завдання на 2021/2022 н.р

Розділ  ІV.  Програмно-методичне забезпечення  освітньої  програми

Розділ  V.  Особливості організації освітнього процесу

1. Режим  дня

2. Планування освітнього процесу 

3. Види  діяльності

4. Форми організації освітнього процесу

5. Навчальне  навантаження

6. Види  і  типи  занять

7. Інноваційна  діяльність

Розділ  VI. Завдання  та  результати  освітньої  діяльності 

Розділ  VІI. Модель  випускника  закладу  дошкільної  освіти

Загальні відомості про  ЗДО № 8

 Повна назва закладу

Херсонський спеціальний дитячий садок №8 Херсонської міської ради

Код ЄДРПОУ

24114582

Юридична адреса закладу

73008, вул. Айвазовського, 3 - А,

 м. Херсон.

Електронна адреса

sp.detsad8@ukr.net

Адреса сайту

 https://corr.ks.ua/detsad_8.htm

Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу

 Чурай Алла Леонідівна

Дата заснування закладу

 1971р

Проектна потужність

 134 дитини

Площа земельної ділянки

  0,929 га

Площа будівлі

  1766 кв.м

Кількість груп

  8

Мова навчання

  укр. мова

Режим роботи закладу

 Понеділок – п’ятниця, вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

Години прийому директора

  Вівторок з 8:00 - 10:00

  Четвер з 15:00 - 17:00

Розділ І.

Загальні  положення

1. Нормативно-правове  забезпечення  діяльності ЗДО  

Освітня діяльність у закладі  дошкільної  освіти  у 2021/2022 навчальному

році буде організована відповідно до:

умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.;

 

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу

3. Тривалість  навчального  року

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня  наступного року,  оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.  

4. Мережа груп

У  2021/2022 навчальному році   укомплектовано 8  груп:    

-  1 група молодшого віку - четвертого року життя  (група  №3);

-  2 групи середнього віку - п'ятого року життя  (групи  №1, 4);

З  них:  1  група   ЗПР (група №1)

              1  група для дітей з когнітивними порушеннями (група №4)  

-  5  груп старшого віку – шостого(сьомого) року життя (групи  №2, 5, 6, 7, 8)

З  них:  1  група   ЗПР  (№5); 

              4  групи  для дітей з когнітивними порушеннями (№ 2, 6, 7, 8).

Група (№)

Вік

Спеціальні групи

Кількість дітей

за списком

№1

середній

ЗПР

10

№2

старший

гр. з когнітивними порушеннями

10

№3

молодший

гр. з когнітивними порушеннями

9

№4

середній

гр. з когнітивними порушеннями

11

№5

старший

ЗПР

10

№6

старший

гр. з когнітивними порушеннями

10

№7

старший

гр. з когнітивними порушеннями

10

№8

старший

гр. з когнітивними порушеннями

10

Всього 8

 

 

 80

5. Режим роботи закладу

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.  

Режим  роботи  закладу: 7.00 – 19.00. 

Розділ II

Інструменти  забезпечення якості освіти

1. Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу,  базову освіту за відповідною спеціальністю.

Загальна  кількість  працівників  складає 46 осіб,   з них - 25 педагогічних працівників, 1 -  медична  сестра, 21 особа обслуговуючого персоналу.

Якісний склад педпрацівників

Посада

Категорія

Пед.звання

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Без категорії

Директор

1

       

1

Вихователь-методист

1

         

Практичний психолог

1

       

1

Вихователі

6

2

2

2

4

5

Музичний керівник

     

-

   

Дефектологи

5

2

1

   

3

Інструктор з фізкультури

     

1

   

Всього

14

4

3

3

4

10

Згідно  з  перспективним  планом  проходження  атестації у 2022  році заплановано  атестувати   5  педагогів. 

Згідно з перспективним  планом  проходження  курсів підвищення кваліфікації у  2021/2022 навчальному році заплановано направити  на  курси  при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 4 педагога

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО перебуває на достатньому рівні, чому сприяє систематична робота у цьому напрямку адміністрації закладу. Усі приміщення ЗДО відповідають санітарно-гігієнічним нормативам та сучасним вимогам.

Освітнє  середовище  закладу  наповнене  відповідно  до  «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»,  затвердженого    наказом  МОН від 19.12.2017 р. № 1633.  

Безпечність умов   у   закладі   створено   відповідно   до   вимог   листа МОН   України від14.02.2019 р. № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

Структура  предметно-просторового середовища  закладу

Назва центру,

локації

Куточки, які утворюють центр (локацію)

Наявність куточків у групах для дітей різного віку

4-й рік

життя

5-й рік

життя

6-й(7-й) рік життя

 

 

 

Пізнавально- інтелектуальний центр

Куточок

сенсорного виховання

+

+

 

Куточок

моделювання

 

+

+

Куточок

логіко-математичного розвитку

 

+

+

Національний куточок

+

+

+

Куточок природи

+

+

+

 

Фізкультурно- оздоровчий центр

Куточок

фізичного виховання

+

+

+

Валеологічний

куточок

 

+

+

 

 

 

Ігровий центр

Куточок

сюжетно-рольових ігор

 

+

+

Куточок конструктивно-будівельних ігор

+

+

+

Куточок ряження

+

+

+

 

Художньо-

естетичний центр

Куточок

образотворчості

 

+

+

Куточок музичного

виховання

+

+

+

Куточок книжки

 

+

+

Мовленнєвий центр

Мовленнєвий куточок

 

+

+

Театральний куточок

 

+

+

 

Центр самоорганізації

Куточок чергових

 

+

+

Куточок праці Матеріали, ігри для розвитку навичок самообслуговування

+

 

 

Куточок усамітнення

+

+

+

3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі здійснюється  відповідно  до  вимог Листа МОН від 09.08.2021 №1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих МОН України для використання у освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році».

4. Контроль якості освітнього процесу

 

 

Теми контролю

 

Дата

Відпові-

дальний

Форма проведення

Результат

1

Зміст і якість календарного планування

01-06, 29-30 щомісяця

директор, вихователь-методист

попередж.

інформація

до відома

2

Готовність педагогів до робочого дня

щомісяця

директор, вихователь-методист

оглядово-оперативна

інформація до педгодини

3

Дотримання режиму дня

систематично

директор, вихователь-методист

оглядово-оперативна

інформація

до виробн. наради

4

Систематичність і рівень проведення фізкультурних  та музичних свят і розваг

щомісяця

директор, вихователь-методист

оглядово-оперативна

інформація до педгодини

5

Формування культурно – гігієнічних навичок

28-01, щомісяця

сестра медична

оглядово-оперативна

інформація

до відома

6

Виконання режиму прогулянок

систематично

директор

оглядово-оперативна

інформація до педгодини

7

Виконання вимог з організації харчування у групах

систематично

директор,

сестра медична

оглядово-оперативна

інформація до педгодини

8

Рівень розвитку професійної компетентності педагогів в опануванні ІКТ

листопад

вихователь-методист

тематична

інформація до педради

9

Інтеграція сучасних корекційних методик у різні напрямки практичної роботи

січень

вихователь-методист

тематична

аналітична довідка до наказу

10

Формування базових передумов навчання і розвитку у дітей з розладами аутистичного спектру

лютий

вихователь-методист

тематична

інформація до педради

11

Готовність майбутніх першокласників  до навчання у школі

квітень

директор

комплексна

аналітична довідка до наказу

12

Вивчення стану освітньої роботи педагогів, які атестуються

систематично

атестаційна комісія

персональна

інформація до засідання атестаційної комісії

5. Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів

Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно-критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань  та спостережень за якістю організації  освітнього процесу.

6. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей

Оцінювання рівня сформованості    компетенцій    дітей проводиться вихователями, за участі вихователя-методиста, практичного психолога,   двічі на рік:

перше оцінювання -  у вересні,

друге - у травні.

Діагностування проводиться за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Інструментарій для діагностування розроблено на основі методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим  компонентом  дошкільної  освіти» / за  заг. ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик,  Н.М. Шаповал. – Тернопіль:  Мандрівець, 2021 р.

Розділ  ІІI

Методична проблема та завдання на 2021/2022 н.р.

Проблема, над якою працює ЗДО

«Корекція порушень у розвитку та соціалізації дітей з метою їх інтеграції у загальноосвітній простір»

Річні завдання

1.     Організація корекційно-освітньої діяльності, використовуючи мультисенсорний підхід.

2.     Продовження  роботи з формування інформаційної культури педагога як чинника забезпечення якісної освіти в умовах сьогодення

3.     Оптимізація  освітньої роботи з формування життєвої компетентності через впровадження сучасних корекційних методик (Блоки Д’єнеша, LEGO-технологія, методика Г.Домана)

Завдання на літній оздоровчий період

 1. Створення  сприятливих  умов для формування  основ  здорового способу життя, підвищення опірності організму проти захворювань .
 2. Виховання у дошкільників патріотичних почуттів засобами музики, театральної, ігрової, суспільної  діяльності.
 3. Збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності.

Розділ  ІV

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

В освітньому процесі закладу зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через програму розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» та комплексну програму розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт».

Мета освітньої програми

Завдання програми

Корекційна робота у спеціальних групах (для дітей з ЗПР) здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».

Корекційна робота у спеціальних групах (для дітей з аутичним спектром) здійснюється згідно з вимогами програми  «Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» . 

Корекційна робота у спеціальних групах (для дітей з розумовою відсталістю) здійснюється згідно з вимогами програми  «Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю» ( Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12. 04. 2013 №1/11-6943)

Розділ  V

Особливості організації освітнього процесу

 1. Режим дня

Організація життєдіяльності  дітей 4–го року життя

Час

Режимні  моменти

Зміст

 

7:30-8:15

 

 

 

 

 

Прийом дітей

1. Спілкування вихователя з дітьми: індивідуальні бесіди, ігри для спілкування і створення настрою дітей.

2. Організація ігрової діяльності дітей: різні види ігор.

3. Формування культурно-гігієнічних навичок: використання носової хустки, контроль за зовнішнім виглядом, охайністю зачіски.

4. Формування культури поведінки: вітання, ввічливі взаємини з однолітками, дорослими. Підготовка до ранкової гімнастики.

5. Робота з батьками

8:15-8:25

 

Ранкова гімнастика

 

Згідно з календарним планом

8:25-8:50

Сніданок

1. Гігієнічні процедури, (закріплення правил миття рук).

2. Привернення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання культури їжі.

 

9:00-10:00

Організована навчально-розвивальна діяльність

1. Підготовка до заняття (прибирання іграшок, переведення уваги на інший вид діяльності);

2. Організація ігор-занять.

 

10:00-12:00

Прогулянка

1. Підготовка до прогулянки: створення інтересу; ігрові прийоми.

2. Одягання: послідовність, вихід на прогулянку.

3. Спостереження на прогулянці.

4. Рухливі ігри: малої та середньої рухливості; ігри на вибір дітей.

5. Індивідуальна робота.

6. Створення умов для розвитку сюжетно-рольових ігор; ігри з природним матеріалом; інші види діяльності.

7. Повернення з прогулянки: ігри; послідовність роздягання; вільна діяльність дітей.

 

 

 

 

 

12:15-13:00

Обід

1. Підготовка до обіду.

2. Гігієнічні процедури: залучення уваги дітей до гігієнічних процедур; закріплення правил миття рук; розповідь вихователя про чистоту.

3. Залучення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання культури їжі; правила етикету; оцінювання діяльності.

4. Підготовка до сну: гігієничні процедури; створення умов для організації сну; укладання спати.  

Організація режимних процесів у другу половину дня

15:00-15:20

Підйом дітей

1. Поступовий підйом, спілкування вихователя з дітьми. Індивідуальна робота з дітьми.

2. Коригувальна гімнастика після сну: підготовка до коригувальної гімнастики, привернення уваги дітей.

3. Загартовуючи процедури: "доріжка здоров'я", масаж.

4. Формування культурно-гігієнічних навичок: привернення уваги дітей до гігієнічних процедур; гігієнічні процедури; закріплення правил миття рук; розповідь вихователя про чистоту;послідовність миття рук; послідовність одягання; контроль за зовнішнім виглядом, охайність зачіски.

5. Формування культури поведінки; доброзичливі взаємини з однолітками, дорослими.

15:20-15:40

Полуденок

1. Підготовка до полуденка; залучення уваги до естетичності оформлення столів.

2. Залучення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання навичок культури їжі.

15:40-16:00

Організація самостійної ігрової діяльності

Спілкування з дітьми, індивідуальна робота, ігри.

 

16:00-17:30

Прогулянка

1. Підготовка до прогулянки; створення інтересу; ігрові прийоми; індивідуальні бесіди. 2. Одягання, відпрацювання послідовності одягання.

3. Рухливі ігри малої та середньої рухливості; на вибір дітей.

4. Індивідуальна робота з розвитку рухів, фізичних якостей: створення умов для розвитку сюжетно-рольових ігор; ігри з природним матеріалом; індивідуальна робота.  

Організація життєдіяльності  дітей 5–го року життя

 

Час

Режимні  моменти

Зміст

 

 

 

 

 

7:30-8:05

 

 

 

 

 

Прийом дітей

1. Спілкування вихователя з дітьми: індивідуальні бесіди, ігри для спілкування і створення настрою дітей.

2. Організація самостійної діяльності дітей: різні види ігор, праця в куточку природи, образотворча діяльність.

3. Формування культурно-гігієнічних навичок: використання носової хустки, контроль за зовнішнім виглядом, охайністю зачіски.

4. Формування культури поведінки: вітання, ввічливі взаємини з однолітками, дорослими. Підготовка до ранкової гімнастики.

5. Робота з батьками

8:05-8:15

 

Ранкова гімнастика

 

Згідно з календарним планом

8:15-8:50

Сніданок

1. Гігієнічні процедури (закріплення правил миття рук).

2. Сервірування столу:  організація чергування з другої половини року; оголошення меню дітям; привернення уваги дітей до естетичного оформлення столів.

3. Привернення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання культури їжі; правила етикету; оцінювання діяльності.

 

9:00-10:00

Організована навчально-розвивальна діяльність

1. Підготовка до заняття (прибирання іграшок, переведення уваги на інший вид діяльності, оцінювання діяльності дітей).

2. Організація заняття.

3. Прибирання робочих місць після заняття.

10:00-12:15

Прогулянка

1. Підготовка до прогулянки: створення інтересу; ігрові прийоми; індивідуальні бесіди; добирання ігрового матеріалу; мотивація діяльності дітей на прогулянці.

2. Одягання: послідовність, вихід на прогулянку.

3. Спостереження на прогулянці.

4. Рухливі ігри: малої та середньої рухливості; ігри на вибір дітей.

5. Піший перехід

6. Праця на ділянці: виконання трудових дій.

7. Індивідуальна робота.

8. Самостійна ігрова діяльність: створення умов для розвитку сюжетно-рольових ігор; ігри з природним матеріалом; інші види діяльності.

9. Повернення з прогулянки: ігри; послідовність роздягання; вільна діяльність дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

12:15-13:00

Обід

1.Підготовка до обіду.

2. Гігієнічні процедури: залучення уваги дітей до гігієнічних процедур; закріплення правил миття рук; розповідь вихователя про чистоту; самоконтроль дітей; оцінювання діяльності.

3. Сервірування столу: організація чергування з другої половини року; оголошення меню дітям; залучення уваги дітей до естетичного оформлення столів.

4. Залучення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання культури їжі; правила етикету;

5. Полоскання ротової порожнини після прийому їжі.

6. Підготовка до сну: гігієнічні процедури; створення умов для організації сну; укладання спати.  

Організація режимних процесів у другу половину дня

15:00-15:15

Підйом дітей

1. Поступовий підйом, спілкування вихователя з дітьми.

2. Індивідуальна робота з дітьми, створення умов для самостійної діяльності.

3. Гімнастика пробудження: підготовка до коригувальної гімнастики, привернення уваги дітей.

4. Загартовуючи процедури: «доріжка здоров'я», масаж.

5. Формування культурно-гігієнічних навичок: привернення уваги дітей до гігієнічних процедур; гігієнічні процедури; закріплення правил миття рук; розповідь вихователя про чистоту; послідовність миття рук; послідовність одягання; контроль за зовнішнім виглядом, охайність зачіски.

6. Формування культури поведінки; доброзичливі взаємини з однолітками, дорослими.

15:15-15:35

Полуденок

1. Підготовка до полуденка; сервірування столу; організація чергування з другої половини року; оголошення меню дітям; залучення уваги до естетичності оформлення столів.

2. Залучення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання навичок культури їжі; правила етикету; прибирання столів.

15:35-16:00

Організація самостійної ігрової діяльності

1.Спілкування з дітьми, індивідуальна робота, ігри.

2.Корекційна робота  з виконання завдання вчителя-дефектолога

16:00-17:30

Прогулянка

1. Підготовка до прогулянки; створення інтересу; ігрові прийоми; індивідуальні бесіди; добирання ігрового матеріалу; мотивація діяльності дітей.

2. Одягання, відпрацювання послідовності одягання.

3. Рухливі ігри: 2-3 ігри великої рухливості; 2-3 ігри малої та середньої рухливості; на вибір дітей.

4. Індивідуальна робота з розвитку рухів, фізичних якостей: самостійна ігрова діяльність; створення умов для розвитку сюжетно-рольових ігор; ігри з природним матеріалом; індивідуальна робота за розділами програми.

5. Організація самостійної діяльності дітей спокійних ігор.

 

 Організація життєдіяльності  дітей 6–го (7–го) року життя

 

Час

Режимні  моменти

Зміст

 

 

 

 

 

7:30-8:05

 

 

 

 

 

Прийом дітей

1. Спілкування вихователя з дітьми: індивідуальні бесіди, ігри для спілкування і створення настрою дітей.

2. Організація самостійної діяльності дітей: різні види ігор, праця в куточку природи, образотворча діяльність.

3. Формування культурно-гігієнічних навичок: використання носової хустки, контроль за зовнішнім виглядом, охайністю зачіски.

4. Формування культури поведінки: вітання, ввічливі взаємини з однолітками, дорослими. Підготовка до ранкової гімнастики.

5. Робота з батьками

8:05-8:15

 

Ранкова гімнастика

 

Згідно з календарним планом

8:15-8:50

Сніданок

1. Гігієнічні процедури (закріплення правил миття рук).

2. Сервірування столу: бесіда з черговими; ознайомлення з меню, оголошення його дітям; привернення уваги дітей до естетичного оформлення столів.

3. Привернення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання культури їжі; правила етикету; оцінювання діяльності.

 

9:00-10:30

Організована навчально-розвивальна діяльність

1. Підготовка до заняття (прибирання іграшок, переведення уваги на інший вид діяльності, оцінювання діяльності дітей).

2. Організація заняття.

3. Прибирання робочих місць після заняття.

10:30-12:25

Прогулянка

1. Підготовка до прогулянки: створення інтересу; ігрові прийоми; індивідуальні бесіди; добирання ігрового матеріалу; мотивація діяльності дітей на прогулянці.

2. Одягання: послідовність, вихід на прогулянку.

3. Спостереження на прогулянці.

4. Рухливі ігри: малої та середньої рухливості; ігри на вибір дітей.

5. Праця на ділянці: мотивація діяльності дітей; визначення обсягу роботи; розподіл обов'язків; підготовка обладнання; виконання трудових дій; прибирання обладнання; оцінювання діяльності.

6. Піший перехід

7. Самостійна ігрова діяльність: створення умов для розвитку сюжетно-рольових ігор; ігри з природним матеріалом; інші види діяльності; індивідуальна робота за розділами програми.

8. Повернення з прогулянки: ігри; самоконтроль дітей; контроль і оцінювання їх діяльності; послідовність роздягання; вільна діяльність дітей.

 

 

 

12:15-13:00

Обід

1. Підготовка до обіду.

 2. Гігієнічні процедури: залучення уваги дітей до гігієнічних процедур; закріплення правил миття рук; розповідь вихователя про чистоту; самоконтроль дітей; оцінювання діяльності.

3. Сервірування столу: бесіда з черговими; ознайомлення з меню, оголошення його дітям; залучення уваги дітей до естетичного оформлення столів.

4. Залучення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання культури їжі; правила етикету; оцінювання діяльності.

5. Полоскання ротової порожнини після прийому їжі.

6. Підготовка до сну: гігієнічні процедури; створення умов для організації сну; укладання спати.

Організація режимних процесів у другу половину дня

15:00-15:15

Підйом дітей

1. Поступовий підйом, спілкування вихователя з дітьми.

2. Гімнастика пробудження: підготовка до коригувальної гімнастики, привернення уваги дітей.

3. Загартовуючи процедури: «доріжка здоров'я», масаж.

4. Формування культурно-гігієнічних навичок: привернення уваги дітей до гігієнічних процедур; гігієнічні процедури; закріплення правил миття рук; розповідь вихователя про чистоту; послідовність миття рук; послідовність одягання; контроль за зовнішнім виглядом, охайність зачіски.

5. Індивідуальна робота з дітьми, створення умов для самостійної діяльності.

6. Формування культури поведінки; доброзичливі взаємини з однолітками, дорослими.

15:15-15:30

Полуденок

1. Підготовка до полуденка: сервірування столу; бесіда з черговими; ознайомлення з меню, оголошення його дітям; залучення уваги до естетичності оформлення столів.

2. Залучення уваги дітей до їжі; індивідуальна робота з виховання навичок культури їжі; правила етикету; оцінювання діяльності дітей; прибирання столів.

15:30-16:00

Організація самостійної ігрової діяльності

1.Спілкування з дітьми, індивідуальна робота, ігри.

2.Корекційна робота  з виконання завдання вчителя-дефектолога

16:00-17:30

Прогулянка

1. Підготовка до прогулянки; створення інтересу; ігрові прийоми; індивідуальні бесіди; добирання ігрового матеріалу; мотивація діяльності дітей.

2. Одягання: послідовність, вихід на прогулянку.

3. Рухливі ігри: 2-3 ігри великої рухливості; 2-3 ігри малої та середньої рухливості; на вибір дітей.

4. Індивідуальна робота з розвитку рухів, фізичних якостей; самостійна ігрова діяльність; створення умов для розвитку сюжетно-рольових ігор; ігри з природним матеріалом; індивідуальна робота за розділами програми.

5. Організація самостійної діяльності дітей, спокійних ігор.

 

 1. Планування освітнього процесу

Планування освітнього процесу здійснюється: за блочно-тематичним принципом,   за режимними моментами.

Планування  також  включає наступні організовані  форми освітньої роботи:

 -    організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані  ігри, ігри-драматизації тощо;

-    організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження, квести, віртуальні подорожі, екскурсії у природу й соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота;

- організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця;

 -  організована художньо-продуктивна  діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;

-    організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;

-    організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми  організації  дитячої  праці,  рухливі  ігри,  фізкультурні  свята,  розваги,

ранкова та  пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо.

 1. Види діяльності

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій - провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.

Самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної   освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.

Форми організації самостійної   діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо.

 1. Форми організації освітнього процесу

Розвивальне, особистісно-орієнтоване навчання дошкільників проводиться фронтально, по підгрупам та індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності. Колективна та групова діяльність здійснюється на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання. Навчання у формі занять проводиться, починаючи з 4-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

Заняття починаються о 9.00 годині  і їх тривалість становить:

Даний розподіл часу може змінюватись залежно від завдань, їх актуальності, складності, бажання та спроможностей дітей. Тривалість перерв між  заняттями – не менше 10 хвилин.

Організація  занять має  свою специфіку:

Заняття з розвитку мовлення та формування математичних уявлень проводять вчителі-дефектологи. Практичним психологом проводяться: з дітьми першого року навчання – корекційно-адаптаційні заняття, починаючи з другого року навчання – заняття з соціально-емоційного розвитку.  Заняття з музики проводяться у всіх вікових групах тричі на тиждень.  Заняття з фізичного виховання проводяться 3 рази на тиждень (2 рази у спортивній залі, 1 раз – на свіжому повітрі). Тривалість занять для дітей у віці від 3 до 4 років – 20-25 хвилин, від 5 до 6(7) років – 25-30 хвилин. У дні, коли немає занять з фізкультури, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

 1. Навчальне навантаження

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від   20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

 Кількість занять на тиждень

у спеціальному дитячому садку

 

Складові плану

Вікові групи

Молодший вік

Старший вік

І р.н.

(3-4р.)

ІІ р.н.

(4-5р.)

ІІІ р.н.

(5-6р.)

IV р.н.

(6-7р.)

Кіль

кість

Трива

лість у хв.

Кіль

кіст

Трива

лість у хв.

Кіль

кість

Трива

лість у хв.

Кіль

кіст

Трива

лість

у хв.

Інваріантна частина

Фізичне виховання*

3

 

20

3

20

3

25

3

30

Праця

-

-

1

15

2

20

2

25

Ігрова діяльність

 • сюжетна гра
 • дидактична гра

 

 

1

1

 

 

15

15

 

 

1

1

 

 

 

15

15

 

 

 

2

1

 

 

20

20

 

 

2

1

 

 

25

25

Образотворче мистецтво

2

 

15

2

15

3

20

3

25

Розвиток мовлення

2

 

15

2

20

2

25

2

25

Формування математичних уявлень

2

 

15

2

20

2

25

2

25

Музичне виховання

2

 

15

3

15

3

20

3

25

Усього:

13

150

15

200

18

320

18

375

Додаткові освітні послуги

Валеологія

-

-

-

-

1

25

1

25

Соціально-емоційний розвиток

1

 

15

1

20

1

25

1

25

Усього

1

15

1

20

2

50

2

50

Загальне навчальне навантаження на дитину

14

165

16

220

20

370

20

425

 

* Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються згідно з наказом «Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 р. №446

 1. Види і типи занять

В освітньому процесі використовуються різні типи і види занять, а також міні-заняття упродовж дня.

Типи занять:

Види занять:

Для підвищення якості освітнього процесу у ЗДО запроваджуються

Інноваційні освітні технології:

      Автор – Шульга Л.

Інноваційні здоров’язбережувальні технології:

Автор - Карл Юнг, Грабенко Г

Розділ VI

Завдання та результати освітньої діяльності

Завдання та результати освітньої діяльності по кожному віковому періоду означені у Базовому компоненті дошкільної освіти та програмі, за якою працює заклад дошкільної освіти

Розділ VIІ

Модель випускника закладу дошкільної освіти